Annan information

Happy Kids Kungsbacka

Vi följer den svenska läroplanen (se länk nedan) såväl som Kungsbacka Kommuns riktlinjer.

Kostnad
Vi tillämpar oss av reglerna för maxtaxa. Föräldraavgiften är densamma som de kommunala förskolorna använder i Kungsbacka Kommun. För mer information om föräldraavgift, kontakta info@happykids.se

Intagning
Barn är välkomna att börja hos oss när som helst under läsåret, i mån av plats. Om du vill veta mer eller komma på besök är du välkommen att höra av dig till oss. Happy Kids är en förskola för alla, oavsett bakgrund. Alla är välkomna att registrera sina barn på vår väntelista för att börja på förskolan. Ditt barns plats på väntelistan är baserad på vilket datum vi tar emot ansökningen. Vi ger även förtur för barn med syskon som går på förskolan.

Uppsägning
Uppsägning sker skriftligen av föräldrar/vårdnadshavare. Uppsägningstiden är två månader.

Klagomål
Vi uppmuntrar våra föräldrar att redan från början komma och prata med oss om de har några frågor rörande vår förskola. Alternativt kan ni skicka ett e-post till vår förskolechef. Om ni av någon anledning inte kan göra det så får ni gärna skriva ut något av följande dokument och skicka in det till Happy Kids styrelse.

Klagomål om rektorn >>>

Klagomål om förskolan 

 >>>

Svensk läroplan för förskolan >>>

Facebook
Vi använder Facebook för att visa några av de aktiviteter vi gör på dagarna på Happy Kids Kungsbacka. Följ våra äventyr!