Happy Kids Kållered

Happy Kids finns för att ge barn, i åldrarna ett till sex år, en möjlighet att utforska både svenska och engelska språket levande i sin vardag. I varje grupp finns både svensktalande och engelsktalande pedagoger, vilket gör att barnen på ett naturligt sätt får lika stor del av båda språken. Barnen får lära sig språken via lek, sång, sagor och ramsor. Vår erfarenhet visar att barn snabbt lär sig att förstå båda språken, även om de själva ofta väljer att enbart tala det ena språket.

Den pedagogiska verksamheten vid Happy Kids följer den svenska läroplanen för förskolan. Vi väver in och interagerar med ”vuxenvärlden” och vill att vår förskola i Kållered ska vara en betydande del av samhället. Vi gör regelbundna besök i närmiljön och de omgivande naturområdena, på förskolan ser vi både Kållered och dess omgivning som vårt utökade klassrum.

Alla barn är välkomna till Happy Kids. Vi har barn med olika bakgrund och språk, och vi vill att alla barn hos oss ska utveckla en förståelse för etnisk mångfald och tolerans. Barn, föräldrar och lärare delar alla sina traditioner och tillsammans firar vi många högtider från hela världen. På Happy Kids är såväl Halloween och det Kinesiska Nyåret lika viktiga högtider som den svenska midsommaren.