Välgörenhetsvecka

Nu har det äntligen blivit dags att berätta vilken välgörenhetsorganisation vi ska stötta under Happy Kids välgörenhetsvecka 2016.

I september varje år har Happy Kids en välgörenhetsvecka. Under denna vecka arbetar barn och pedagoger för att öka medvetenheten om en utvald välgörenhetsorganisation eller ett välgörande ändamål. Detta arbete görs i enlighet med förskolans läroplans mål om att öka förståelse för personer som lever i andra situationer än man själv gör.

Den välgörenhetsorganisation vi valt att stötta i år är Barncancerfonden. Det här var ett förslag som har kommit upp ett flertal gånger vid förfrågan till föräldrar och det kom även som förslag vid föräldraenkäter från förra terminen. Cancer är en sjukdom som många av oss tyvärr har kommit i kontakt med och det är ett ämne som många barn har frågor om. Vi hoppas att genom att prata om cancer (och sjukdomar i allmänhet) på barnens nivå, samt genom att arbeta tillsammans och genom att öka medvetenheten om sjukdomen så kan vi förhoppningsvis ha en större chans att vinna mot cancern.

Vi kommer naturligtvis bemöta ämnet på ett försiktigt sätt och vi hoppas på att kunna sprida hopp snarare än oro. Genom åren har vi haft flera barn på Happy Kids som på ett eller annat sätt påverkats av cancer eller en annan sjukdom. Vi hoppas att vårt arbete och det vi gör under välgörenhetsveckan kommer att ge barnen erfarenhet och förståelse som de kan bära med sig i framtiden.

Förra året lyckades vi samla ihop 13.000kr till ActionAid och vi hoppas att vi med ert stöd kommer kunna samla ihop pengar till Barncancerfonden det här året. Om du har något du skulle vilja göra eller hjälpa oss med under välgörenhetsveckan så får ni gärna kontakta vår Förskolechef Sofia Lerjéus på sofia.lerjeus@happykids.se. Vår välgörenhetsvecka kommer att äga rum vecka 39 (den 26e till 30e september).