Snart Kommer Tempus

Tempus kommer snart att börja användas på Happy Kids. För att ni ska få en överblick av vad verktyget är, och hur ni kan använda det, kommer här lite övergripande information.

Tempus är ett webb-baserat verktyg för närvaroregistrering speciellt utformat för förskola och fritidsverksamhet. Tempus hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barnens närvaro vilket ger mindre administration och personalen får mer pedagogisk tid med barnen.

Tempus gör det enkelt att sätta scheman hemifrån via dator eller smartphone, dygnet runt. Det blir även lättare att skicka meddelanden om barnens frånvaro, matändringar eller vem som hämtar barnet, då Tempus gör det möjligt för både avdelningens personal och den administrativa enheten att få direkt tillgång till denna information.
När ni kommer till förskolan på morgonen nuddas barnets namn in på en pekskärm eller pekplatta. Närvaron sparas på Tempus direkt och blir synlig för vårdnadshavare, personal och administration. När det är dags att gå hem nuddas barnets namn ut på samma sätt.

Vi bjuder in till en informationskväll om Tempus. Då får vi lära oss mer om programmet och närvaroregistreringen.
Den kommer att äga rum i Kungsbacka den 7e december kl 18:00 och i Kållered den 8e december kl 18:00.
Du är välkommen att gå på den informationskväll som passar dig bäst, även om det inte är den förskolan som ditt barn går på.

För att vi ska få en uppfattning om hur många som kan delta så skulle vi uppskatta om du registrerar dig här.

Tempus kommer att finnas både på engelska och svenska men detta möte kommer att hållas på svenska (vi kommer att försöka översätta till engelska så mycket som möjligt under kvällen)

Vi har som mål att börja använda Tempus redan i januari 2016 och på studiedagarna den 7e och 8e januari kommer vår personal få utbildning om Tempus.

Mer information om Tempus hittar ni här: tiny.cc/tempus-info-1

Har du några frågor så är det bara att höra av sig.

Med vänlig hälsning,
Tim Mighall
Huvudman / delägare 
Happy Kids Education
tim.mighall@happykids.se

Öppna förskolor

Vår öppna förskola är öppen för alla barn 0-5 år som inte redan går på förskolan att komma tillsammans med sina vårdnadshavare. Varje tillfälle kommer ha ett tema med aktiviteter och sånger och även en chans för barnen att sjunga och leka samtidigt som föräldrarna kan prata och fika. Ingen föranmälan krävs, bara dyk upp!

Här är terminens tider och teman för vår öppna förskola.

Happy Kids Kungsbacka:
Tisdag den 26e januari: 9:00-10-15
Tisdag den 23 februari: 9:00-10:15
Tisdag den 29e mars: 09:00-10-15
Tisdag den 26 april: 9:00-10:15
Tisdag den 24 may: 9:00-10:15

Happy Kids Kållered:
Onsdag den 27e januari: 9:00-10:15
Onsdag den 24e februari: 9:00-10:15
Onsdag den 30e mars: 9:00-10:15
Onsdag den 27e april: 9:00-10:15
Onsdag den 25e may: 9:00-10:15

Guided Tours

Guided tours of our bi-lingual preschools, Happy Kids Kungsbacka and Happy Kids Kållered. Let us show you around and answer any questions you might have about your child starting preschool. All are welcome, regardless of whether your child is in our queue or not. No appointment necessary, just turn up.

Kungsbacka:

Tuesday 12th of January: 16:00 – 17:00
Tuesday 2nd of February: 16:00 -17:00
Tuesday 1st of March: 16:00 – 17:00
Tuesday 5th of April: 16:00 – 17:00
Tuesday 3rd of May: 16:00-17:00
Tuesday 7th of June: 16:00-17:00

Kållered:

Wednesday 13th of January: 16:00-17:00
Wednesday 03rd of February: 16:00-17:00
Wednesday 2nd of March: 16:00-17:00
Wednesday 6th of April: 16:00-17:00
Wednesday 4th of May: 16:00-17:00
Wednesday 8th of June: 16:00-17:00

Welcome!